Making mock-ups and models

Izrada maketa i modela brodova. Također izrađujemo i 3D dijelove  koji nedostaju na starim maketama

en_USEnglish