3D modeliranje Olupine broda VIS

Opis projekta

Teretni parobrod Vis izgrađen je 1921 godine u Velikoj Britaniji, a potonuo 13. veljače 1946 godine u Sjevernome Kvarneru nakon nailaska na zaostalu podvodnu minu iz drugog svjetskog rata. Nakon samo desetak minuta od udara u minu brod je potonuo na dubinu od 60 m. 3D model broda izrađen je na temelju zaprimljenih nacrta i relevantnih slika, a isti je potom iskorišten za potrebe 3D prikaza prostora olupine broda te prilikom izrade 3D printane makete olupine broda. Glavne karakteristike broda VIS;  duljina: 79 m, širina 12.5 m, istisnina 1772 BRT.