Amfiteatar u Puli

Opis projekta

Za potrebe izrade turističko – edukativne mobilne aplikacije izrađen je 3D model 
amfiteatra sa svim svojim prepoznatljivim karakteristikama kao jedan od najpoznatijih simbola antičke arhitekture.