Brodska oprema

Opis projekta

Prilikom izrade 3D modela za potrebe izrade 3D printanih modela, isti 3D modeli su iskorišteni i za izradu 3D vizualizacija brodske opreme i palubnih brodskih uređaja a ujedno su poslužili i za prikaz njihove buduće sheme bojanja.