LNG Croatia

Opis projekta

Za potrebe izrade 3D printane makete broda LNG Croatia u mjerilu  1:100 bilo je potrebno izraditi detaljnu i za potrebe 3D printanja optimiziranu 3D dokumentaciju. U sklopu narudžbe bilo je potrebno razraditi 1 testni prototip te daljni razvoj i pokretanje proizvodnje mini serije od ukupno 20 kom 3D printanih maketa.

Cjelokupni proces je uključivao detaljno reverzibilno 3D modeliranje na temelju zaprimljenih nacrta i tehničke dokumentacije, razdvajanje elemenata za različite tehnologije 3D printanja (PLA & SLA tehnologija), ali je izvedena i optimizacija nacrta za CNC lasersko izrezivanje, CNC lasersko graviranje natpisa, primijenjena je i CNC obrada drva za potrebe izrade elemenata kalupa i šablona, precizno bojanje zračnim kistom. Primijenjen je i poseban grafički dizajn za potrebe tiskanja i izrade minijaturnih natpisa, oznaka i simbola na posebnim maketarskim samoljepljivim papirima (eng. waterslide decal paper).

Na temelju izvedenog detaljnog 3D modela sa svim glavnim elementima brodske opreme, izvedene su i fotorealistične 3D vizualizacije broda te pripremljen materijal za eventualni budući razvoj atraktivnne virtualne makete broda – makete moguće prikazati uz korištenje tehnologije proširene stvarnosti (eng. AR /VR app – augmented and virtual reality applications).

3D model i prikazi.