Novogradnja stambena zgrada Kantrida

Opis projekta

Projekt izrade fotorealističnih vizualizacija buduće stambene zgrade u naselju Kantrida, Grad Rijeka. Projekt je uključivao iizradu detaljnog 3D  modela stambenog kompleksa te fotorealističnih vizualizacija buduće zgrade u prostoru.  Zgrada ima ukupno 9 stanova s pripadnim balkonima /  terasama  te podzenim garažama. Lokacija:  Kantrida, Grad Rijeka.