Rekonstrukcija prilaznog drvenog mosta Frankopanskog kaštela Ogulin

Opis projekta

Ogulinski kaštel od iznimne je povijesne važnosti, izgrađen krajem 15 stoljeća. Za potrebe rekonstrukcije izvornog izgleda zapadnog pristupnog pješačkog mosta korišteni su raspoloživi povijesni nacrti i literatura. Temeljem istih, dobivena je forma drvene konstrukcije koja najbliže odgovara povijesnim činjenicama i podacima.