Olupina broda Vis – 3D rekonstrukcija olupine za potrebe izrade 3D printanog modela

Godina:

2019

Klijent:

 Privatni brodograditelj

Tip projekta:   

3D rekonstrukcije

O projektu

olupine broda vis

Teretni parobrod Vis izgrađen je 1921 godine u Velikoj Britaniji, a potonuo 13. veljače 1946 godine u Sjevernome Kvarneru nakon nailaska na zaostalu podvodnu minu iz drugog svjetskog rata.

Nakon samo desetak minuta od udara u minu brod je potonuo na dubinu od 60 m. 3D model broda izrađen je na temelju zaprimljenih nacrta i relevantnih slika, a isti je potom iskorišten za potrebe 3D prikaza prostora olupine broda te prilikom izrade 3D printane makete broda.

Glavne karakteristike broda VIS;  duljina: 79 m, širina 12.5 m, istisnina 1772 BRT.

Galerija

hrCroatian