Antički kameni blok

Datum: 

Klijent:

 

Tip projekta:   

3D rekonstrukcije

O projektu

kameno raspelo iz lipovca

Na temelju zaprimljene tehničke dokumentacije u obliku kao podvodna fotogrametrija morskog dna, određen je uzorak u bližoj okolini predmeta obrade – antičkog kamenog bloka koji se nalazi na dubini od 4 m, djelomično zakopan u morskome mulju / pijesku.

3D dokument u obliku kao  ulazni model fotogrametrija – optimiziran je i dodatno reverzibilno 3D modeliran za potrebe izrade 3D rekonstrukcije – modela kamenog bloka na morskome dnu u mjerilu 1:10, što čini predmet namijenjen za CNC glodanje u drvu unutar dimenzija 150 x 150 mm.

3D model je optimiziran te pripremljen i za CNC glodanje u stiroduru te izradu diorama metodom 3D printanja u SLA tehnologiji.

Tako izrađeni model kamenog bloka na morskome dnu biti će korišten za prezentacijske i informativne potrebe primijene fotogrametrije i tehnologije za CNC glodanje reljefa I izradu 3D printanih povijesnih modela na predstojećim specijaliziranim sajmovima.

Galerija

hrCroatian