Bumbar – laki elektro katamaran

Godina:

Razvoj u tijeku

Dizajn i razvoj projekta:

ViaKornel

Tip projekta:   

Brodovi na elektro i solarni pogon

O projektu

Bumbar - laki elektro katamaran

Bumbar – laki elektro katamaran

ViaKornel – studio za 3D modeliranje i razvoj prototipova, je 2022 godine započeo s razvojem i dizajniranjem vlastitog projekta BUMBLEBEE – lakog elektro katamarana napajanog pomoću solarnih panela. Tako je razvijen idejni projekt lakog katamarana modularnog dizajna namijenjenog primarno za plovidbu mirnim / unutarnjim vodama poputa kanala, rijeka, jezera, luka, uvala… (kategorija D) Modularnost dizajna omogućava da se relativno jednostavno, uz veliko smanjenje budućih troškova proizvodnje, jedno te isti trup koristi za čak tri verzije brodice. Projektom su definirane verzije; privatna, turistička, te radna verzija brodice.

Dizajnom su definirani kao dimenzijama maleni, okretni i za rukovanje jednostavni elektro katamarani, te su primarno namijenjeni kraćim plovidbenim relacijama uz mogućnost čestih ticanja obale. Dizajnirani su za lako snalaženje i ugodnu plovidbu uskim kanalima, uvalama, obalama rijeka, jezera, zaljevima…. a njihov relativno mali gaz plovila pri punoj istisnini / opterećenosti teretom, treba im omogućiti laku plovidbu te „provlačenje“ plitkim vodama, kanalima, deltama rijeka, obalama i tijekom sušnog razdoblja godine ili pak za vrijeme morskih oseka. Projektom su dizajnirana dva trupa za:

BUMBLEBEE – kategorija D (unutarnje vode)

Dužina: 5m Širina: 2.25 m  max gaz: 0.45 m Nosivost:  800 kg

Kategorija plovidbe: D     – unutarnje vode; rijeke, jezera, kanali, lučka područja

BUMBLEBEE – kategorija C i D (unutarnje vode, obalna plovidba do 1 NM od obale),

Dužina: 5,9 m   Širina: 2.4 m   max gaz:  0.45 m  Nosivost:  1000 kg

Kategorija plovidbe: C / D  – more do 1NM od obale, unutarnje vode: rijeke, jezera, kanali, lučka područja

Obje verzije su dizajnirane s glavnom smjernicom da cjelokupni, dovršeni model broda može biti lako transportiran unutar samo jednog 20 stopnog brodskog kontejnera (Bumblebee mini) ili na otvorenome kontejneru tzv. flat rack u slučaju Bumblebee trupa. U oba dva slučaja nema potrebe za rastavljanjem broda – jedina dva zahtjeva će biti da se spusti krov te naknadno ugrade bokobrani. Dizajn, projekt, te cjelokupna tehnička dokumentacija razvija se unutar ViaKornel tima te je samim time projekt 100 % intelektualno vlasništvo obrta ViaKornel. Projektom je dovršena dizajnersko – konceptualna faza, a trenutno se radi na pripremi radioničko – tehničke dokumentacije.

Galerija

hrCroatian