LNG Croatia

Godina:

2021

Klijent:

 LNG Croatia

Tip projekta:   

Brodogradnja i brodski interijeri

O projektu

lng croatia

Za potrebe izrade 3D printane makete broda LNG Croatia u mjerilu  1:100 bilo je potrebno optimizirati postojeću tehničku dokumentaciju za potrebe 3D printanja modela.

U sklopu narudžbe bilo je potrebno izraditi 1 testni prototip te daljni razvoj i pokretanje proizvodnje mini serije od ukupno 20 kom 3D printanih maketa.

Cjelokupni proces je uključivao reverzibilno 3D modeliranje na temelju zaprimljenih nacrta i tehničke dokumentacije, razdvajanje elemenata za različite tehnologije 3D printanja (PLA & SLA tehnologija), te optimizaciju za CNC lasersko izrezivanje i CNC obradu. Primijenjen je i poseban grafički dizajn za potrebe tiskanja i izrade minijaturnih natpisa, oznaka i simbola na modelarskim samoljepljivim papirima (eng. waterslide decal paper).

Na temelju izvedenog 3D modela, izvedene su i fotorealistične 3D vizualizacije broda te unaprijed pripremljen materijal za mogući budući razvoj atraktivnne virtualne makete broda – koju je moguće prikazati uz korištenje tehnologije proširene stvarnosti (eng. AR /VR app – augmented and virtual reality applications).

Galerija

hrCroatian