Lošinjska pasara

Datum: 

Klijent:

 

Tip projekta:   

Drvena brodogradnja i tradicijski brodovi

O projektu

lošinjska pasara

Lošinjska pasara – Tradicionalna drvena barka Sjevernog Jadrana, građena na otoku Lošinju.

Na temelju zaprimljenih slika i izmjera stare i dotrajale barke, pristupilo se je izradi 3D modela, koji je kasnije poslužio za izradu 3D printane makete lošinjske pasare dok je bila u plovnome stanju. Izrađeni 3D model poslužio je i za izradu rendera te prikaz unutarnje drvene konstrukcije barke.

Galerija

hrCroatian