3d rekonstrukcije / 3D restauracije / 3D skeniranje

Lazy Z – Jahta

Lazy Z – Jahta

U partnerstvu s tvrtkom U.O.I.G. Vidmar po pitanju 3D skeniranja i izrade 3D rekonstrukcija, pokrivamo područje izrade složenih i visoko detaljnih 3D rekonstrukcija eksterijera i interijera brodova, brodske opreme, izvlačenja brodskih linija, razrade nacrtno tehničke dokumentacije na temelju skeniranih podataka itd..

Čitaj više
Galeb – Brod muzej

Galeb – Brod muzej

U partnerstvu s tvrtkom U.O.I.G. Vidmar po pitanju 3D skeniranja i izrade 3D rekonstrukcija, pokrivamo područje izrade složenih i visoko detaljnih 3D rekonstrukcija eksterijera i interijera brodova, brodske opreme, izvlačenja brodskih linija, razrade nacrtno tehničke dokumentacije na temelju skeniranih podataka itd..

Čitaj više
Ambiance – Brod za krstarenje

Ambiance – Brod za krstarenje

U partnerstvu s tvrtkom U.O.I.G. Vidmar po pitanju 3D skeniranja i izrade 3D rekonstrukcija, pokrivamo područje izrade složenih i visoko detaljnih 3D rekonstrukcija eksterijera i interijera brodova, brodske opreme, izvlačenja brodskih linija, razrade nacrtno tehničke dokumentacije na temelju skeniranih podataka itd..

Čitaj više
Amfiteatar u Puli

Amfiteatar u Puli

Za potrebe izrade turističko – edukativne mobilne aplikacije izrađen je 3D model amfiteatra sa svim svojim prepoznatljivim karakteristikama kao jedan od najpoznatijih simbola antičke arhitekture.

Čitaj više
Antički kameni blok

Antički kameni blok

Na temelju zaprimljene tehničke dokumentacije u obliku kao podvodna fotogrametrija morskog dna, određen je uzorak u bližoj okolini predmeta obrade – antičkog kamenog bloka koji se nalazi na dubini od 4 m, djelomično zakopan u morskome mulju / pijesku.

Čitaj više
Kameno raspelo iz Lipovca

Kameno raspelo iz Lipovca

U suradnji sa DOBRE BOJE – restauratorski atelje, doprinijeli smo obnovi kamenog raspela iz Lipovca u Vukovarsko – srijemskoj županiji koje je stradalo tijekom Domovinskog rata.

Čitaj više
Condura Croatica – Brod 02 – broj izloška; MNS 2531

Condura Croatica – Brod 02 – broj izloška; MNS 2531

Rad na projektu revizije drvene konstrukcije broda i izrade njegove detaljne 3D dokumentacije koji je uključio korištenje novih tehnologija 3D dokumentiranja poput upotrebe tehnologije 3D skeniranja te reverzibilnog specijaliziranog 3D modeliranja te 3D printanje nedostajućih dijelova potporne konstrukcije broda.

Čitaj više
hrCroatian